หลักสูตร Bumper : Finding your Inner Entrepreneur

ให้ความรู้บ่มเพาะนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มทางธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยให้ ความรู้ skills and tools เพื่อสร้าง founder และการเป็น founder ที่ดีควรเป็นอย่างไร สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จากประเทศออสเตรเลีย ช่วยเปิดมุมมองและพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ *การนำเสนอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ครั้งที่ วันที่ สถานที่ จำนวนผู้อบรม สถานะ
1 ศ. 26 – ส. 27 กรกฎาคม True Digital Park 40 คน เปิดรับสมัคร
2 28 – 30 สิงหาคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 40 คน รอ

การสมัคร ( ปิดรับสมัคร 17 July 2019 )

กำหนดการ